VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ BİOLOJİ TƏBABƏT KLİNİKASININ FƏALİYYƏTİ