Plazmofarez


Plazmaferez – xüsusi apparat vasitəsilə qanın filtrasiyası üsulu ilə orqnizmin hüceyrə səviyyəsində təmizlənmə metodudur. Bu üsul bir çox xəstəliklərin müalicəsində tətbiq olunur, hətta bəzi xəstəliklərdə yeganə çıxış yolu hesab edilir. Plazmaferez “plasma” və “aferez” sözlərindən yaranmış və “ plazmanın kənar edilməsi “ mənasını daşıyır. Plazma nədir? Plazma qanın hüceyrəsiz maye hissəsidir. Burada həm faydalı bioloji aktivatorlar, həm də böyrəklərin çıxarmalı olduğu şlakların toplanması baş verir. Plazmada toplanmış məhsullara əsasən daxili orqanların xəstəliklərinə diaqnoz qoyulur. Plazmaferez zamanı qan porsiyası hemokonteynerə toplanır, plazma və formalı elementləri ayrılır, plazma kənar edilərək qan hüceyrələri yenidən orqanizmə qaytarılır.
Plazmaferez aşağıdakı xəstəliklərin müalicəsində tətbiq edilir:
  •  Ürək –qan damar xəstəlikləri
  • Qaraciyər və böyrək xəstəlikləri(iltihabi proses və orqan çatışmazlığı olduqda)
  • Ginekoloji xəstəliklər (süni mayalanmadan əvvəl,patoloji klimaksın və cinsi infeksiyaların müalicəsi)
  • MBT xəsətliklərində
  • Ağciyər və bronx xəstəliklərində, bronxial astma
  • Sinir sistemi xəstəliklərində
  • Göz patologiyalarında (retinopatiya, uveit )
  • Hamiləlik zamanı toksikozlarında
  • Alkohol və narkotik asılılığı
  •  Sənaye və məişət zəhərləri ilə zəhərlənmələrdə
Klinikamızda plazmaferezin sentrifuqalı və membran üsulları ilə həyata keçirilən formaları mövcuddur.