Ozon terapiyası


OZONOTERAPİYA


Salutem PLUS – effektiv,  təhlükəsiz, yüksək texnologiyalı  yeni nəsil ozon aparatıdır.
Türkiyə istehsalı olan Salutem PLUS Tibbi Ozon aparatı  2020-ci ildə buraxılmış, sensorlarla 
təchiz edilmiş, ən həssas və etibarlı doza diapazonuna malikdir.  Salutem PLUS Tibbi Ozon 
Cihazı ozonla tətbiq oluna bilən bütün müalicə üsulları üçün uyğun olaraq hazırlanmışdır. 


 • Mərkəzi və periferik qan dövranı, mikrosirkulyasiya yaxşılaşır; damar divarlarının elastikliyi bərpa olur. Ozon  arteriolların tonusunu  və funksiya göstərməyən kapilyarların açılmasını yaxşılaşdıraraq kollateral anastomozların fəaliyyətini tənzimləyir
 • Qanın oksigendaşıma xüsusiyyəti yaxşılaşır; qatılığı azalır; qanyaranma stimullaşır
 • Orqan və toxumalara antihipoksik təsir göstərir (eritrositlərin elastikliyi artır, bu da mikrosirkulyasiyanı sürətləndirir, O2- nin kapilyarlarda artmasına və toxumaların oksigenlə yaxşı təchizinə səbəb olur) 
 • Qanın detoksikasiya (zərərli birləşmələrdən təmizlənmə) potensialı qalxır 
 • İltihabəleyhinə təsir göstərir; immuniteti stimullaşdırır (ozon T helperlərin, İg sintez edən və plazmatik hüceyrələrə çevrilən B limfositlərin funksiyasını requlə edir), orqanizmin şişəleyhinə rezistentliyini artırır          
 • Bütün növ bakteriyalara, viruslara, göbələklərə və ibtidailərə məhvedici təsir göstərir
 • Antioksidant təsir: ozon fermentativ AOS  ( superoksid dismutaza, qlütation-peroksidaza, katalaza)-ı aktivləşdirir 
 • Toxumaların qidalanmasını, regenerasi-yasını yaxşılaşdırır; yaraların epitelizasiya və sağalmasını intensivləşdirir 
 • Antiqlikemik effekt – plazmada qlükoza səviyyəsini endirir. Göz dibində hemorragiyanı azaldır, görmə itiliyini, görmə funksiyalarını yaxşılaşdırır. Buna görə  şəkərli diabetin müalicəsində ozonoterapyadan istifadə etmək mütləqdir
 • Antiaterosklerotik - xolesterol və triqliserid  səviyyəsini endirir
 • Analgetik (ağrıkəsici) təsir göstərir (xroniki ağrılarla müşayiət olunan xəstəliklərdə)
 • Qaraciyər hüceyrələrinin funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla qaraciyərin detoksikasiya funksiyasını artırır
 • Böyrək filtrasiyasını (sidik ayrılmasını) yaxşılaşdırır
 • Qaşınma əleyhinə, yuxugətirici, stress əleyhinə,  sedativ (sakitləşdirici) effektləri reallaşdırır