Dr. Nəbibəyli Lamiyə

Endokrinoloq

 • Qalxanabənzər vəzinin xəstəlikləri
 • Qalxanabənzər ətraf vəzinin xəstəlikləri
 • Şəkərli diabet (tip 1, tip 2, hamiləlikdə diabet)
 • Şəkərsiz diabet
 • Böyrəküstü vəzi xəstəlikləri
 • Hipofizin xəstəlikləri
 • Hiperprolaktinemiya
 • Endokrin mənşəli piylənmə (dietoloqla birgə)
 • Yumurtalıqların polikistozu sindromu (ginekoloqla birgə)
 • Kalsium mübadiləsinin pozulması
 • Osteoporoz
 • Metabolik sindrom


İxtisas:

 • Endokrinoloq

Təhsil:

 • Azərbaycan Tibb Universiteti

Kurslar:

 • Azərbaycanda alman həkimlərinin iştirakı ilə və Türkiyədə keçirilmiş bir çox konfrans və seminarların iştirakçısı