Cinsi İnkişaf Nə Vaxt Başlayır? Cinsi İnkişaf Niyə Ləngiyir?

Cinsi İnkişaf Nə Vaxt Başlayır? Cinsi İnkişaf Niyə Ləngiyir?


Cinsi inkişaf dedikdə, fərdlərin körpəlikdən yetkinliyə qədər cinsi yetkinləşməsi zamanı baş verən bioloji, psixoloji və sosial dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Bu həm fiziki, həm də emosional komponentləri əhatə edin mürəkkəb prosesdir.

Körpəlik dövründə cinsi inkişafın minimal müşahidə olunan əlamətləri olur. Uşaqlar yetkinlik yaşına çatdıqda, adətən 8-13 yaş arasında hormonal dəyişikliklər ikincil cinsi xüsusiyyətlərin inkişafına təkan verir. Qadınlarda buna döş inkişafı və menstruasiya başlaması, eyni zamanda qoltuqaltı və qasıq nahiyədə olan tüklərin çıxması da aiddir. Kişilərdə isə yaşa uyğun diametrdə xayaların böyüməsi, üz və bədən tüklərinin böyüməsi, səsin qalınlaşması və əzələ kütləsinin artması müşahidə olunur. İstər oğlanlar, istərsə də qızların cinsi inkişafın ləngiməsinə səbəb olan amillər ola bilər. 
Bu yazımızda normal cinsi inkişafdan, onun ləngiməsində təsir edən amillərdən və onların aradan qaldırılmasından danışacağıq. 

Normal cinsi inkişaf necə olmalıdır?


Normal inkişaf fərdlər arasında geniş şəkildə fərqlənən mürəkkəb və fərdiləşdirilmiş bir prosesdir. Bununla belə, tipik hesab edilən ümumi inkişaf mərhələləri var. Nəzərə almaq lazımdır ki, normal hesab edilənlər diapazonunda əhəmiyyətli müxtəliflik var və bu ümumi nümunələrdən kənarlaşmalar mütləq problem olduğunu göstərmir. Normal cinsi inkişafın əsas gedişatı belədir:
 • Körpəlik və Uşaqlıq 
 • Yetkinlik
 • Yeniyetməlik
 • Erkən Yetkinlik
 • Sonrakı həyat
Körpəlik və Uşaqlıq. Körpəlik və erkən uşaqlıq dövründə görünən cinsiyyətin inkişafı minimal olur. Uşaqlar bədənləri və oğlanlar və qızlar arasındakı fərqlər haqqında əsas fərqlədir inkişaf edir. Onların bədən hissələri və cins rolları ilə bağlı maraqları isə yaşlarına uyğun olaraq eyni olur. 

Yetkinlik. Yetkinlik adətən 8-13 yaş arasında başlayır. Bu zaman olan hormonal dəyişikliklər ikincil cinsi xüsusiyyətlərin inkişafına səbəb olur:
 • Qadınlarda: döş inkişafı, menstruasiya.
 • Oğlanlarda: üz və bədən tüklərinin böyüməsi, səsin dərinləşməsi.
Yetkinlik dövründə libidonun artması və cinsi mövzulara marağın artması da normaldır.

Yeniyetməlik. Yeniyetmələr artıq cinsi kimliklərini, oriyentasiyalarını və üstünlüklərini araşdırırlar. Bu zaman intim münasibətlərin və emosional əlaqələrin formalaşması daha əhəmiyyətli olur. Yeniyetməlik zamanı cinsi istək təlabət dərəcəsində istənildiyi üçün cinsi maariflənmə cinsi sağlamlıq, kontrasepsiya və razılığı anlamaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Erkən Yetkinlik. Cinsi davranışlar daha müxtəlif olur və yaxınlığın müxtəlif formalarını ehtiva edə bilər. Erkən yetkinlik dövründə məhsuldarlıq adətən ən yüksək həddə çatır. Onunla bərabər olaraq seksuallığın emosional və psixoloji aspektləri inkişaf etməyə davam edir.

Sonrakı həyat. İnkişafdan sonra cinsi fəaliyyət həyat boyu davam edə bilər. Lakin qadınlarda menopoz və kişilərdə andropoz kimi bioloji dəyişikliklər cinsi funksiyaya təsir göstərə bilər.

Unutmaq olmaz ki, normal cinsi inkişaf müxtəlif ola bilər. İnkişafın vaxtı, üstünlük fərqlərləri olduqca adi haldır, lakin əhəmiyyətli dəyişiklər cinsi inkişafın ləngiməsinin əlaməti ola bilər.

Cinsi inkişafın gecikdiyini necə bilmək olar?


Cinsi inkişafın gecikib gecikmədiyini müəyyən etmək, fərdin fiziki və hormonal dəyişikliklərinin onların yaşı üçün gözlənilən tipik mərhələlərlə uyğun olub olmadığını qiymətləndirməyi əhatə edir. Cinsi inkişafın gecikməsini göstərən bəzi əlamətlər bunlardır:
 • Gecikmiş yetkinlik
 • İkincil cinsi xüsusiyyətlərin olmaması
 • Böyümə və inkişaf
 • Qadınlarda Gecikmiş Menarş (ilk menstruasiya)
 • Hormonal balanssızlıqlar
 • Əsas tibbi şərtlər
Gecikmiş yetkinlik. Yetkinlik adətən 8-13 yaş arasında başlayır. Əgər 14 yaşa qədər qadınlarda sinə inkişafı və ya oğlanlarda üz tüklərinin böyüməsi kimi yetkinlik əlamətləri yoxdursa, cinsi inkişafın gecikdiyi hesab edilə bilər.

İkincil cinsi xüsusiyyətlərin olmaması. Qadınlarda 15 yaşa qədər süd vəzilərinin inkişafının olmaması və ya menstruasiya başlaması inkişafın gecikdiyini göstərə bilər. Kişilərdə isə 16 yaşa qədər üz və bədən tüklərinin böyüməsi, səsin dərinləşməsi və digər ikincil cinsi xüsusiyyətlərin olmaması gecikməni göstərə bilər.

Böyümə və inkişaf. Cinsi inkişaf böyümə sürəti ilə əlaqəlidir. Fiziki inkişafın gecikməsi və ya yaşıdlarına nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yavaş böyümə gecikmiş yetkinliyin əlaməti ola bilər ki, bu da inkişafın gecikdiyinə işarədir.

Qadınlarda Gecikmiş Menarş (ilk menstruasiya). Əgər qadın 16 yaşına qədər ilk menstruasiya görməyibsə, bu, cinsi inkişafın gecikməsini göstərə bilər.

Hormonal balanssızlıqlar. Hormonların miqdarının normal olmaması cinsi inkişafın gecikməsinə səbəb ola biləcək hormonal balanssızlıqlar yarada bilər.

Əsas tibbi şərtlər. Genetik pozğunluqlar, hormonal çatışmazlıqlar və ya xroniki xəstəliklər kimi müəyyən tibbi vəziyyətlər cinsi inkişafın ləngiməsinə səbəb ola bilər.

Xüsusilə yeniyetmələrlə cinsi inkişafı müzakirə edərkən mövzuya həssaslıqla yanaşmaq və açıq ünsiyyəti təmin etmək çox vacibdir. Həkim hər hansı narahatlığı aradan qaldırmaq və sağlam cinsi inkişafı təşviq etmək üçün təlimat, dəstək və müvafiq müdaxilələr təmin edə bilərlər.

Cinsi inkişafın gecikməsinə səbəb olan hormonlar hansılardır?

Bir neçə hormon cinsi inkişafda mühüm rol oynayır və bu hormonlardakı balanssızlıq bu inkişafın ləngiməsinə səbəb ola bilər. 
Cinsi inkişafda iştirak edən həmin əsas hormonlar bunlardır:
 • Gonadotropin azad edən hormon (GnRH)
 • Qonadotropinlər (Lüteinizləşdirici Hormon (LH) və Follikül Stimullaşdırıcı Hormon (FSH))
 • Testosteron
 • Estrogen
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Tiroid hormonları (tiroksin)
Gonadotropin azad edən hormon (GnRH). GnRH beynin bir bölgəsi olan hipotalamus tərəfindən ifraz olunur. Hipofiz bezinin gonadotropinlərin sərbəst buraxılmasını stimullaşdırır.

Qonadotropinlər (Lüteinizləşdirici Hormon (LH) və Follikül Stimullaşdırıcı Hormon (FSH)). LH və FSH hipofiz vəzi tərəfindən GnRH-yə cavab olaraq ifraz olunur. Qadınlarda FSH yumurtalıq follikullarının inkişafını stimullaşdırır, LH isə yumurtlamaya səbəb olur. Kişilərdə isə FSH sperma istehsalını, LH isə testosteron istehsalını stimullaşdırır.

Testosteron. Testosteron testislərdə istehsal olunan əsas kişi cinsi hormonudur.
O, üz və bədən tükləri, səsin dərinləşməsi və əzələ inkişafı da daxil olmaqla, kişi ikincil cinsi xüsusiyyətlərinin inkişafına cavabdehdir.

Estrogen. Estrogen yumurtalıqlarda istehsal olunan əsas qadın cinsi hormondur.
Bu hormone döş inkişafı və menstrual dövrünün tənzimlənməsi daxil olmaqla, qadın ikincil cinsi xüsusiyyətlərinin inkişafına cavabdehdir.

Progesteron. Progesteron yumurtalıqlarda istehsal olunan başqa bir qadın cinsi hormonudur.
Progesteron hormone menstruasiya dövrünün tənzimlənməsində və hamiləliyin dəstəklənməsində əsas rol oynayır.

Prolaktin. Prolaktin hipofiz vəzi tərəfindən istehsal olunur və qadınlarda döşlərin inkişafı və süd istehsalında iştirak edir.

Tiroid hormonları (tiroksin). Qalxanabənzər vəz tərəfindən istehsal olunan tiroid hormonları cinsi yetkinlik də daxil olmaqla ümumi böyümə və inkişafda rol oynayır.

Bu hormonların istehsalında və ya tənzimlənməsində pozulmalar və ya balanssızlıqlar varsa, cinsi inkişafın gecikməsinə rast gəlmək mümkündür. Hormonal çatışmazlıqlar, genetik pozğunluqlar, endokrin sistemə təsir edən şişlər və müəyyən xroniki xəstəliklər kimi müxtəlif vəziyyətlər hormon səviyyələrinə təsir edə bilər və nəticəsində cinsi yetkinlikdə gecikmələrə səbəb ola bilər.

Endokrinoloq ilə cinsi inkişafa təsir edən hər hansı hormonal balanssızlığın hərtərəfli qiymətləndirilməsi, diaqnozu və müvafiq idarə edilməsi üçün vacibdir.

Bu hormonal balanssızlığın səbəbləri nələrdir?


İnkişafın ləngiməsinə səbəb olan hormonal balanssızlıqlar müxtəlif amillərdən qaynaqlana bilər. Hormonal balanssızlığın səbəbləri mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Cinsi inkişafa təsir edən hormonal balanssızlığa səbəb ola biləcək bəzi ümumi amillər bunlardır:
 • Genetik faktorlar
 • Hipotalamus və ya hipofiz disfunksiyası
 • Endokrin pozğunluqlar
 • Şişlər
 • Xroniki xəstəlik
 • Qidalanma
 • Stress və emosional faktorlar
 • Dərmanlar
 • Otoimmün pozğunluqlar
 • Endokrin pozuculara məruz qalma
Genetik faktorlar. Genetik şərtlər hormonların normal istehsalını və ya fəaliyyətini poza bilər. Klinefelter sindromu, Turner sindromu və digər genetik xəstəliklər kimi vəziyyətlər cinsi inkişafa təsir göstərə bilər.

Hipotalamus və ya hipofiz disfunksiyası. Hipotalamus və ya hipofiz bezinə təsir edən pozğunluqlar cinsi inkişafı tənzimləyən hormonal siqnalları pozaraq, gonadotropin azad edən hormonun (GnRH) və ya gonadotropinlərin (LH və FSH) salınmasına mane ola bilər.

Endokrin pozğunluqlar. Endokrin sistemin, o cümlədən tiroid bezi və adrenal bezlərin pozğunluqları hormon istehsalına və balansına təsir göstərə bilər. Hipotiroidizm və ya hipertiroidizm kimi şərtlər cinsi yetkinliyə təsir göstərə bilər.

Şişlər. Hipofiz, hipotalamus və ya reproduktiv orqanlarda şişlər hormonal balansı poza bilər. Şişlər hormonların istehsalına və ya salınmasına təsir göstərərək sözü gedən vəziyyətə səbəb ola bilər.

Xroniki xəstəlik. Böyrək və ya qaraciyər xəstəliyi kimi xroniki xəstəliklər hormonların metabolizmasına və təmizlənməsinə təsir göstərərək hormonal balanssızlığa səbəb ola bilər.

Qidalanma. Xüsusilə ağır qidalanma və ya yemək pozğunluqları hallarında pis qidalanma hormon istehsalına təsir edə və cinsi inkişafı gecikdirə bilər.

Stres və emosional faktorlar. Psixoloji stres və emosional amillər hipotalamus-hipofiz-gonadal oxuna təsir göstərərək cinsi inkişafda iştirak edən hormonların sərbəst buraxılmasına təsir göstərə bilər.

Dərmanlar. Kortikosteroidlər, antipsikotiklər və ya kemoterapi dərmanları kimi bəzi dərmanlar hormon istehsalına və tənzimlənməsinə mane ola bilər.

Otoimmün pozğunluqlar. İmmunitet sisteminin bədənin öz toxumalarına hücum etdiyi otoimmün xəstəliklər endokrin sistemə təsir edə və hormon istehsalını poza bilər.

Endokrin pozuculara məruz qalma. Müəyyən kimyəvi maddələr və çirkləndiricilər, endokrin pozucular kimi tanınan ətraf mühit amillərinə məruz qalma hormonun fəaliyyətinə mane ola bilər.

Qeyd edim ki, bu amillər qarşılıqlı təsir göstərə və genetik və ətraf mühit təsirlərinin birləşməsilə birlikdə hormonal balanssızlığa kömək edə bilər. Gecikmiş cinsi inkişaf və ya hormonal balanssızlıq əlamətləri ilə bağlı narahatlıqlar varsa, həkimə müraciət etmək çox vacibdir. 

Cinsi inkişafın gecikməsi məhsuldarlığa təsir edirmi?


Bu vəziyyətin özü mütləq məhsuldarlığa təsir göstərmir. Bununla belə, cinsi inkişafın ləngiməsinin əsas səbəbləri vəziyyətin təbiətindən və şiddətindən asılı olaraq məhsuldarlığa təsir göstərə bilər.

Gecikmiş cinsi inkişafın səbəbi estrogen və ya testosteron kimi cinsi hormonların qeyri-kafi istehsalı kimi hormonal balanssızlıqdırsa, bu, reproduktiv orqanların yetişməsinə və ikincil cinsi xüsusiyyətlərin inkişafına təsir göstərə bilər. Qadınlarda bu, menstrual dövrünün müntəzəmliyinə və yumurtlamaya təsir göstərə bilər və bu, potensial olaraq məhsuldarlığa təsir göstərir. Kişilərdə gecikmiş inkişaf sperma istehsalına və ümumi reproduktiv funksiyaya təsir göstərə bilər.

Gecikmiş cinsi inkişafa səbəb olan spesifik amilləri müəyyən etmək və həll etmək, məhsuldarlığa hər hansı potensial təsirləri anlamaq üçün vacibdir. Bir çox hallarda, müvafiq diaqnoz və müalicə ilə, hormonal balanssızlıqlar düzəldildikdən sonra fərdlər normal məhsuldarlığa nail ola bilərlər.

Cinsi inkişafın gecikməsi diaqnozu necə qoyulur?


Gecikmiş cinsi inkişafın diaqnozu, adətən pediatrlar, endokrinoloqlar və bəzən reproduktiv sağlamlıq mütəxəssisləri də daxil olmaqla, səhiyyə işçiləri tərəfindən hərtərəfli qiymətləndirməni əhatə edir. Bu vəziyyətin daqnostik proses aşağıdakı addımları əhatə edə bilər:
 • Tibbi anemnez
 • Fiziki müayinə
 • Tanner səhnəsi
 • Qan testləri
 • Sümük yaşı rentgenoqrafiyası
 • Təsvir Araşdırmaları
 • Genetik test
 • Digər ixtisaslaşdırılmış testlər
Tibbi anemnez. Həkim fərdin böyümə nümunələri, ailənin tibbi anemnezi və hər hansı xroniki xəstəliklər haqqında məlumat daxil olmaqla ətraflı tibbi məlumatlar toplayacaq.

Fiziki müayinə. Şəxsin ümumi sağlamlığını, böyüməsini və ikincil cinsi xüsusiyyətlərin olub olmamasını qiymətləndirmək üçün hərtərəfli fiziki müayinə aparılacaq.

Tanner səhnəsi. Tanner quruluş sistemi adətən ikincil cinsi xüsusiyyətlərin inkişafını qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Bu döşlərdə, cinsiyyət orqanlarında və bədən tüklərindəki fiziki dəyişikliklərə əsaslanaraq cinsi yetkinliyin irəliləməsini təsnif edir.

Qan testləri.
Hormonal qan testləri cinsi inkişafda iştirak edən hormonların balanssızlığını müəyyən etməyə kömək edə bilər. Buraya gonadotropinlərin (LH və FSH), cinsi hormonların (estrogen və testosteron), tiroid hormonlarının və digər müvafiq markerlərin səviyyələrinin ölçülməsi daxil ola bilər.

Sümük yaşı rentgenoqrafiyası. Biləyin böyümə zonasını təyin etmək üçünbilək rentgenoqrafiyası aparıla bilər.

Təsvir Araşdırmaları. Hipofiz vəzinin, hipotalamusun və ya beyindəki digər strukturların tədqiqi üçün maqnit rezonans görüntüləmə (MRT) və ya kompüter tomoqrafiyası (KT) skanları təyin oluna bilər.

Genetik test. Gecikmiş cinsi inkişafa kömək edə biləcək hər hansı əsas genetik vəziyyəti müəyyən etmək üçün genetik test tövsiyə oluna bilər.

Digər ixtisaslaşdırılmış testlər. Əlavə testlər həkimin fərdin spesifik simptomları və ehtiyaclarını qiymətləndirməsi əsasında aparıla bilər.

Gecikmiş cinsi inkişafın diaqnozu hormonal balanssızlığın əsas səbəbini müəyyən etmək və hər hansı ciddi tibbi vəziyyəti istisna etmək məqsədi daşıyır. Diaqnoz qoyulduqdan sonra həkim tərəfindən müvafiq müalicə planı hazırlaya bilər. Müalicə hormonal balanssızlığın əsas səbəbini, məsələn, qalxanabənzər vəzin pozğunluqları üçün dərmanlar və ya hormonal əvəzedici terapiya kimi müalicəni əhatə edə bilər. Psixoloji məsləhət və təhsil də daxil olmaqla dəstəkləyici qayğı, cinsi inkişafın gecikməsi ilə bağlı hər hansı emosional və ya sosial problemlərin öhdəsindən gəlməkdə fərd və onların ailəsinə kömək etmək üçün tövsiyə oluna bilər.

Cinsi inkişafın gecikməsinin müalicəsi necədir?


Gecikmiş cinsi inkişafın müalicəsi hərtərəfli diaqnostik qiymətləndirmə ilə müəyyən edilmiş əsas səbəbdən asılıdır. Səbəb müəyyən edildikdən sonra endokrinoloqların təyin etdiyi müvafiq müalicə planına bunlar aiddir:
 • Hormon əvəzedici terapiya (HRT)
 • Əsas şərtlərin müalicəsi
 • Qidalanma
 • Psixoloji Dəstək
 • Monitorinq və təqib
Hormon əvəzedici terapiya (HRT). Hormonal çatışmazlıqların aşkar edildiyi hallarda hormon əvəzedici terapiya tövsiyə oluna bilər. Bu, ikincil cinsi xüsusiyyətlərin inkişafını stimullaşdırmaq üçün estrogen və ya testosteron kimi hormonların idarə edilməsini əhatə edir.

Əsas şərtlərin müalicəsi. Gecikmiş cinsi inkişafın kök səbəbini aradan qaldırmaq çox vacibdir. Qalxanabənzər vəzinin pozulması və ya endokrin sistemini təsir edən şiş kimi əsas tibbi vəziyyət varsa, bu vəziyyəti müalicə etmək normal hormonal tarazlığı bərpa etməyə kömək edə bilər.

Qidalanma. Qidalanma və ya yemək pozğunluqları səbəbindən cinsi inkişafın gecikməsi hallarında ümumi sağlamlığı yaxşılaşdırmaq və düzgün böyümə və inkişafı dəstəkləmək üçün qidalanmada dəyişiklər təyin oluna bilər.

Psixoloji Dəstək. Gecikmiş yetkinliyin emosional və sosial aspektləri ilə mübarizə çətin ola bildiyi zaman psixoloji dəstək fərdlərə bu problemləri həll etməyə kömək edə bilər.

Monitorinq və təqib. Cinsi inkişafın gedişatını qiymətləndirmək və lazım gəldikdə müalicəni tənzimləmək üçün müntəzəm monitorinq vacibdir. Bu dövr fiziki müayinələr, hormonal testlər və görüntüləmə tədqiqatlarını əhatə edə bilər.

Qeyd edək ki, müalicə yanaşması fərdin konkret hallarına əsasən fərdiləşdiriləcəkdir.

İnteqrativ tibbdə gecikmiş cinsi inkişafın müalicəsi necə olur?


İnteqrativ tibbi üsullarla cinsi inkişafın dəstəklənməsi mümkündür. Gecikmənin səbəbindən aslı olaraq həkimlərimin təyin etdiyi inteqrativ tibb üsulları hormonları balaslaşdırmaq və inkişafı normallaşdırmağa effektiv təsir edəcək.