Prof.Dr. Fikriyyə İbrahimli

Terapevt

  • Allergik xəstəliklər
  • Qaraciyər xəstəlikləri (virus hepatitləri istisna olmaqla)
  • Ürəyin işemik xəstəlikləri
  • Antiaging – sağlam qocalma


Təhsili:   
• N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
Müalicə işi fakültəsi (Bakı 1972-1978)
• N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
• Tibb elmləri namizədi dərəcəsinə görə müadifə etdiyi dissertasiyanın mövzusu: «Kəskin miokard infarktı zamanı limfa-hemokoaqulyasiyasının pozulması və onun korreksiyasının əhəmiyyəti» (Bakı-1986)
• Rusiya Tibb Akademiyasının ümumi patologiya və patofiziolologiya İnstitutu 
Tibb elmləri doktoru dərəcəsinə görə müdafiə etdiyi dissertasiyanın mövzusu: “Daxili orqanların kəskin infarktı zamanı limfadrenajının pozulması və onun tənzimlənməsi imkanları” (Moskva-1993)


Əlavə təsil:  
• Azərbaycan Akupunktura Assosiasiyası, həkim-iynə terapevtikliyi ixtisası (Diplom № 0-204, Bakı, Aprel 1996 – Sentyabr 1996)
• Azərbaycan Dillər Universiteti, ingilis dili kursları (Bakı, Sentyabr 2002- İyun 2004)
• Böyük Britaniya Konsulluğunda İngilis dili Tədris Mərkəzi, ingilis dili kursları, (Bakı, 2005-2006)
• Odlar Yurdu Universiteti Alman dili kursları (Bakı 2012-2013)


İş təcrübəsi: 
• Aprel 1988 -     
Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin şöbə müdiri,

• Yanvar 1996 – 2013
Azərbaycan Tibb Universitetinin Klinik Farmakologiya kafedrasının professoru.

• Aprel 2007 – 
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Dərmanların Analitik Ekspertiza Mərkəzinin ekspert- mütəxəssisi

• Fevral 1983 – Aprel 1988 
Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Tədqiqat Mərkəzində kicik elmi işci

• Yanvar 1982 – Fevral 1983 
Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Tədqiqat Mərkəzində tədqiqatçı

• Avqust 1979 – Sentyabr 1981 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Psixo-nevroloji dispanserinin həkim-ordinatoru.

• Avqust 1978 – İyul 1979  
1 saylı Bakı şəhər klinik xəstəxanası həkim-interna.


Akademic Tədqiqat Sahələri:  Patofiziologiya, Təməl və Klinik Farmakologiya, Daxili xəstəliklərin müalicəsi,  Bioloji və İnteqrativ təbabət. 120-dən çox elmi iş dərc edilib