Dr. Nübar Qurbanzadə


Təhsil:

  • Tibbi biologiya, BDU
  • Psixologiya fakultəsi

Təlimlər:

  • Türkiyə Ege Univeristetində çocuk sağlığı və hastalıkları ana bilim dalında staj yapmışdır
  • Academic of Ege Universty — Pediatric Neurologiya kurs keçmişdir
  • Türkiyə Ege Univeristeti — Uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri üzrə təşkil etdiyi simpoziumda iştirak etmişdir
  • “TCS” — training consulting services “ MMC - in təşkil etdiyi — Ümumi Psixologiyanın əsasları və uşaqlıq dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri üzrə 8 aylıq təlim kurs keçmişdir
  • “TCS — traning colsunting services “ MMC -in təşkil etdiyi “Loqoped “ üzrə 3 aylıq təlim kurs keçmişdir.
  • “TCS” traning services və “ Prim Psixososial Reabiltasiya mərkəzinin təşkil etdiyi “Neyropsixologiya” mövzusuna dair seminarda iştirak etmişdir
  • PM Academia həyata keçirilən Psixoloji konsultasiya Bacarıqları — Təməl Təliminin 76 saat təlim supervizya — uğurla tamamlayaraq Tədqiq Edici Mütəxəsis adı almışdır

Təcrübə:

  • 2014 — cü ildən Bioloji Təbabət klinikasında işləyir.