Dr. Məmmədəliyeva Nuridə

Cərrah-oftalmoloq

  • Viziometriya (gözün görmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi)
  • Refraktometriya (görmənin xüsusi aparatla müayinəsi)
  • Tonometriya (göz daxili təzyiqin ölçülməsi)
  • Biomikroskopiya (gözün hər bir anatomik strukturunun mikroskopiyası)
  • Çəpliyin təyini
  • Eynək təyini
  • Göz yaşı kanalı keçiriciliyinin yoxlanılması, kanalın yuyulması
  • Funduskopiya (göz dibinin, sinir və damarların müayinəsi)