Müalicə üsulları

Bioloji Təbabət müalicə edir və zərər vermir!

Bioloji təbabət

  • Özünübərpa va müdafiə sistemlərinin pozulmuş funksiyalarını bərpa edir.
  • Səbəbi aradan qaldırır.
  • Xəstəliyi deyil xəstəni müalicə edir.
  • Yalnız təbii tərkibli potensiyallaşdırılmış dərman preparatlarından istifadə edir.
  • Müalicə zamanı digər orqan və toxumaları zədələmir.

Klassik təbabət

  • Özünübərpa və müdafiə mexanizmlərini zəiflədir
  • Xəstəlik əlamətlərini müvəqqəti aradan qaldırır
  • Xəstəni deyil, xəstəliyi müalicə edir
  • Kimyəvi, sintetik preparatlardan istifadə olunur
  • Kimyəvi preparatların zərərli təsiri nəticəsində sağlam orqan va toxumaları zədələyir