Fizioterapi̇ya və reabilitasi̇ya

MÜASİR FİZİOTERAPİYADA MƏQSƏDİMİZ
 
Xəstələrin patologiyasına maksimum dərəcədə fərdi yanaşaraq fiziki potensiallarını aşkara çıxarmaq, inkişaf etdirmək və sosial həyata geri qaytarmaqdır.  
 
XİDMƏTLƏRİMİZ:


 • Elektroforez, elektrostimulyasiya
 • TENS terapiya
 • Vakuum terapiya
 • Limfodrenaj
 • Amplipulsterapiya, amplipulsforez
 • Ultrasəslə müalicə, fonoforez
 • Aşağıtezlikli maqnitoterapiya (aparat "Polus-2")
 • Maqnitoterapiya "qaçan maqnit sahəsi ilə"
 • Maqnitostimulyasiya, yüksəkgərginlikli, impulslu maqnit sahəsi ilə müalicə
 • BTL-terapiya (aparat "BTL 58165LM)
 • Lazeroterapiya (Chattanooga, ABŞ)
 • Hidrokolonoterapiya
 • Refleksoterapiya, iynəbatırma
 • Biopunktura
 • Onurğa dartılması (traksiya)
 • Kinesioteip
 • Speleoterapiya (duz terapiyası)
 • Naftalan vannaları (palçıq terapiyası)
 • Müalicəvi massaj və s.

FİZİOTERAPİYAYA GÖSTƏRİŞ

 • Skolioz, lordoz, kifoz
 • Protruziya
 • Fəqərələrarası disk yırtıqları
 • Disk degenerasiyası
 • Artrit, artroz
 • Osteoxondroz
 • Bel və boyun ağrıları
 • Əməliyyatdan sonrakı problemlər
 • Kontrakturalar
 • Uşaq serebral iflici
 • Yastı ayaqlıq
 • Pəncəni içəri atma və s.

REABİLİTASİYA VƏ BƏRPA:
(uşaq və böyüklər üçün)

 • Ortopedik reabilitasiya
 • Nevroloji reabilitasiya
 • Uşaq reabilitasiyası
 • İdman travmalarının reabilitasiyası
 • Müalicəvi massaj və gimnastika
 • Baş beynin cərrahi əməliyyatlarından sonra reabilitasiya
 • Kardioloji cərrahi əməliyyatlarından sonra reabilitasiya
 
FİZİOTERAPIYA

 •  Elektroforez
 •  Halvanizasiya (vaginal elektroforez)
 •  İnfrayüksək tezlikli terapiya
 •  Amplipuls terapiya
 •  İnfrosəslə müalicə
 •  Darsonvalizasiya
 •  Maqnitoterapiya
 •  KVÇ-terapiya
 •  Lazerterapiya
 •  Polyaris
 •  Elektroyuxu
 •  Onurğanın dartılması (traksiya)
 •  Elektroterapiya (kombinə olunmuş)
 •  Avtomatik maqnit
 •  Osteofitlərin döyəclənməsi
 •  Reabilitasiya (lokal)
 •  Reabilitasiya (pediatrik)
 •  Reabilitasiya
 
MASAJ PROSEDURLARININ NÖVLƏRİ

 •  Başın masajı (alın, gicgah və ənsə nahiyələri)
 •  Üzün masajı (alın, göz ətrafı, üst-alt çənə nahiyələri və boyun)
 •  Boyun nahiyəsi (yaxalıq)
 •  Onurğa ətrafı-para vertebral
 •  Bazu oynağının masajı (bazunun yuxarı 1/3 hissəsi)
 •  Dirsək oynağının masajı
 •  Bilək oynağının masajı (said nahiyəsi, mil-bilək oynağı və əlin proksimal hissəsi)
 •  Əlin və saidin masajı
 •  DÖŞ qəfəsinin masajı (kürəküstü nahiyədən aşağı qabırğalara və arxa nahiyənin VII boyun fəqərəsindən II bel fəqərəsinə qədər olan hissə)
 •  Kürəyin masajı (VII boyun fəqərəsindən 1 bel fəqərəsinə, sağ və sol orta kürəkaltı xəttə qədər olan nahiyə)
 •  Bel-sağrı nahiyəsinin masajı
 •  Aşağı ətraflarının masajı (1 ətraf)
 •  Aşağı ətraflarının və belin masajı (2 ətraf)
 •  Çanaq-bud oynağının masajı
 •  Diz oynağının masajı
 •  Baldır-pəncə oynağının masajı
 •  Ümumi masaj 12 yaşdan yuxarı
 •  Ümumi masaj (0-6 yaşa qədər)
 •  Ümumi masaj (6-12 yaşa qədər)
 
ARIQLAMA VƏ ESTETİK KORREKSİYA

 •  SİET qarın
 •  SIET bud
 •  SİET qol
 •  SIET üz
 •  SİET baldır
 •  Limfodrenaj (aparat ilə)